Generalforsamling 2024

22-05-2024

Agenda til IFS generalforsamling tirsdag den 4. JUNI 2024 

Sted: IFS lokalet (Snehulen) byg 351 kl. 1200

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 3×24 timer før generalforsamlingen. Forslag sendes på mail til: FW-KTP-IFS@mil.dk og CC: FW-727-MP001@MIL.DK

Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden:

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Personvalg i henhold til § 6

Formand Gene M.L. Petersen (GP) Modtager genvalg  

     Næstformand Mathias la Cour (MC) Ikke på valg

Kasser S.H. Eriksen (SE) Ikke på valg

Sekretær Mette Berntsen (MB) Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem H. Deer (HD) Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Cassandra Guldhammer (CG) Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem A. Møller (AM)                 Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem L. Thestrup (LT) Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Michael Barasinski (MB) Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Louise Steffensen (LS) Ikke på valg

 1. Valg af suppleanter (hvert år)   
 1. Valg af to revisorer (hvert år)
 1. Behandling af indkomne forslag 
 • Q&A
 • Organisationsdiagram
 • Design hjemmeside faktura
 • Ændringer § 2. 
 • Ændringer § 5. 
 • Våbenopbevaring / Indkøb våbenskab
 • 70 års jubilæum
 • Loppemarked
 • Cykelindkøb
 • Kælder under gymnastiksalen
 1. Fastlæggelse af kontingent       

Vel mødt

Gene M.L. Petersen