IFS er medlem af:
  - Dansk militært Idrætsforbund, DMI
  - Dansk fægteforbund, DFF
  - Dansk orienteringsforbund, DOF
  - Dansk skytteunion, DSKYU
  - alle under Dansk idrætsforbund, DIF

Andre gode link:
 - Haderslev terrænsports forening, HTF
 - Biathlon